Kreacje reklamowe FacebookNOW - Warsztaty branża telekomunikacyjna

dla NewMedia Labs, 2010
  • Double Billboard FacebookNOW - branża telekomunikacyjna v2
  • Rectangle FacebookNOW - branża telekomunikacyjna v2
  • Double Billboard FacebookNOW - branża telekomunikacyjna v3
  • Double Billboard FacebookNOW - branża telekomunikacyjna v4
  • Rectangle FacebookNOW - branża telekomunikacyjna v4