Mediakit Gitarzysta

dla AVT Korporacja, 2009
  • Mediakit magazynu Gitarzysta