Obiekty z filmu "Projekt Grucha"

na studiach zaliczenie programu 3D Max, 2008
  • Rendery z filmu "Projekt Grucha"