Animacja Projekt Grucha

na studiach zaliczenie programu 3D Max