Kreacje reklamowe akcji prezydenckiej

dla NewMedia Labs, 2010
  • Double Billboard FX Waldemar Pawlak.
    Kreacja z filmem wczytywanym losowo.
  • Double Billboard Waldemar Pawlak